Zamykanie konta w Citibanku

Informacje o Citibanku

Citi Handlowy powstał w 2001 roku z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. (najstarszego komercyjnego banku w Polsce) i Citibank Poland S.A. Bank stanowi integralną część grupy Citi (jednej z największych globalnych instytucji finansowych). Bank oferuje produkty dla klientów indywidualnych, małych przedsiębiorstw, dużych korporacji.

Jak zamknąć konto w Citibanku?

Dyspozycję zamknięcia konta w Citi można złożyć na kilka sposobów. Sposoby złożenia dyspozycji likwidacji konta w Citibanku to:

  1. złożenie pisemnego oświadczenie o wypowiedzenie w oddziale banku,
  2. przesłanie pisemnego oświadczenia na adres banku (w tym przypadku podpis złożony pod oświadczeniem musi się zgadzać ze wzorem podpisu jaki posiada bank, bank może próbować zweryfikować oświadczenie drogą telefoniczną),
  3. złożenie dyspozycji drogą telefoniczną,
  4. złożenie polecenia wypowiedzenia w serwisie internetowym banku,

Standardowo okres wypowiedzenia w banku Citi Handlowym to jeden miesiąc. W tym okresie rachunek jest prowadzony przez bank na normalnych zasadach.

Złożenie wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta bankowego skutkuje wypowiedzeniem innych produktów bankowych (np. Linia Kredytowa Citibank oraz Linia Kredytowa Zabezpieczona). Zostaną one zamknięte wraz z kontem. Konieczne jest uregulowanie wszelkie zobowiązania wobec banku przed zakończeniem okresu wypowiedzenia.

Uwaga!
Rozwiązanie umowy o rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy (konto bankowe) nie jest równoznaczne z zamknięciem karty kredytowej.

Opłaty za zamknięcie konta w Citibanku

Według §28. Punkt 12. bank nie przewiduje opłat za rozwiązanie umowy.

Dokumenty związane z zamknięciem rachunku w Citibanku

Regulamin

Tabela Opłat i Prowizji

Wyżej znajdujące się odnośniki do dokumentów dotyczą kont otwartych po 1 sierpnia 2013 roku. Archiwalne dokumenty udostępnione są przez bank pod poniższym odnośnikiem:

Archiwalne dokumenty

Szukasz promocji w Citi Bank? Kliknij poniżej.

Promocja Citi Konto >>