Zamknięcie konta w Banku Millennium

Informacje o Banku Millenium

Bank Millennium S.A. jest bankiem komercyjnym z siedzibą w Warszawie. Jest szóstym największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, oraz pod względem liczby placówek. Bank Millenium powstał jako BIG Bank Gdański w wyniku połączenia Banku Inicjatyw Gospodarczych oraz Banku Gdańskiego. Nazwę Bank Millenium przyjął w 2003 roku.

Likwidacja konto w Banku Millennium

Podczas likwidacji konta w Banku Millenium obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Składając wypowiedzenie zobowiązani jesteśmy:

  • zwrócić blankiety czekowe,
  • spłacić zobowiązania wobec banku (przykładowo – limit odnawialny w ramach rachunku bankowego),
  • wskazać co ma się stać ze środkami pozostałymi na rachunku (na jakie konto w innym banku mają zostać przelane),
  • zniszczyć karty wydane do konta w sposób uniemożliwiający ich użycie,

Złożenie dyspozycji likwidacji konta w Millenium Banku jest jednoznaczne z rezygnacją z innych produktów, które mieliśmy aktywne, takich jak:

  • produkty inwestycyjne,
  • karty debetowe,
  • usługi płatnicze,
  • czeki,
  • ubezpieczenia.

W przypadku gdy do końca trwania miesięcznego okresu wypowiedzenia nie wskażemy co ma się z nimi stać, bank przeleje je na rachunek techniczny (nieoprocentowany). Niespłacone zadłużenie uznawane będzie jako zadłużenie przeterminowane. Jeżeli konto jest zajęte przez komornika sądowego nie otrzymamy możliwości złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku.

Opłaty przy zamykaniu konta w Millenium Banku

Tabela Opłat i Prowizji nie przewiduje opłaty za zamknięcie rachunku.

Dokumenty związane z likwidacją konta w Millenium Banku

Regulamin Ogólny Otwierania i Prowadzenia Rachunków w Banku Millennium

Tabela Opłat i Prowizji

Szukasz promocji w Banku Millennium? Kliknij poniżej.

Promocja Millennium >>