Jak zamknąć konto w T-mobile Usługi Bankowe?

Zamknięcie konta w T-mobile Usługi Bankowe

Wypowiedzenie umowy rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego lub rachunku oszczędnościowego przez posiadacza następuje za pośrednictwem contact center, wirtualnego oddziału, bankowości internetowej, poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy na adres banku albo złożenie osobiście w placówce T-Mobile Usługi Bankowe lub sklepie T-Mobile. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do podania sposobu zadysponowania środkami z rachunku. W przypadku braku takiej dyspozycji, bank w dniu zamknięcia rachunku przenosi środki na rachunek nieoprocentowany.

Wypowiedzenie rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego lub rachunku oszczędnościowego jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o karty wydane do tego rachunku oraz umowy o limit odnawialny
w rachunku.

Posiadacz zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami do końca okresu wypowiedzenia.

Dokumenty dotyczące zamykania konta w T-mobile Usługi Bankowe

Regulamin obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe