Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim?

Informacje o ING Banku Śląskim

Bank powstał w 1988 roku w Katowicach. Działalność rozpoczął w roku 1989. Swoją obecną nazwę zawdzięcza połączeniu z bankiem ING, do którego doszło w 2001 roku. Obecnie bank obsługuje około 3,5 miliona klientów detalicznych. ING Bank Śląski posiada ponad 400 oddziałów i ponad 800 bankomatów w całym kraju.

Procedura zamknięcia konta w ING Banku Śląskim

Do zamknięcia konta w ING Banku Śląskim konieczne jest złożenie pisemnej rezygnacji w jednej z placówek banku. Rezygnacja z konta bankowego zobowiązuje nas do zwrócenia bankowi wszystkich aktywnych kart wydanych do rachunku. Okres wypowiedzenia trwa w ING Banku Śląskim 30 dni. Konieczne jest uregulowanie wszystkich należności wobec banku oraz wskazanie numeru konta bankowego, na który zostaną przelane pozostałe środki po zamknięciu rachunku w ING Banku Śląskim.

Uwaga!
Umowę o prowadzenie konta można również wypowiedzieć drogą korespondencyjną. Wymaga to niestety potwierdzenia wzoru naszego podpisu u notariusza (jeżeli przebywamy w kraju) albo w placówce dyplomatycznej (jeżeli przebywamy za granicą).

Opłaty związane z zamknięciem konta w ING Banku Śląskim

Brak jest przewidzianych (według Tabeli opłat i prowizji) opłat za zamknięcie rachunku.

Dokumenty związane z likwidacją konta w ING Banku Śląskim

Tabela opłat i prowizji

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych

Szukasz promocji w Banku ING? Kliknij poniżej.

Promocja ING >>