Likwidacja konta w mBanku

Informacje o mBanku

Bank powstał w 2000 roku jako efekt poszerzenia oferty BRE Banku o ofertę detaliczną. Marka mBank charakteryzowała się nastawieniem na bankowość internetową. mBank był pierwszym bankiem w Polsce, który posiadał jedynie wirtualne oddziały. Właściciel marki mBank (BRE Bank) zdecydował w 2013 roku o przyjęciu jednej wspólnej marki – mBank. W ten sposób jeden z największych banków w Polsce – mBank S.A. – który jest połączeniem wieloletnich doświadczeń czterech marek rozpoczął kolejny rozdział swojej historii.

Jak zamknąć konto w mBanku?

W celu likwidacji konta bankowego w mBanku należy wysłać pisemny wniosek o zamknięcie konta bankowego. Wysłany wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Okres wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta bankowego trwa 14 albo 30 dni i liczony jest od momentu otrzymania i zaakceptowania przez bank wcześniej wysłanego i podpisanego wniosku. Okres wypowiedzenia trwający 14 dni przewidziany jest dla osób, które nie zaakceptowały zmian wprowadzanych do regulaminu. Dla pozostałych osób okres wypowiedzenia trwa 30 dni.

Uwaga:
Podpis znajdujący się na wniosku o zamknięcie konta bankowego musi być zgodny z podpisem, który został złożony na umowie o prowadzenie rachunku bankowego. W przypadku gdy podpisy nie są zgodne wniosek zostanie odrzucony. Gdy zdarzy się, że nasz podpis zmienił się w czasie, co uniemożliwia nam prawidłowe wykonanie procedury likwidacji konta bankowego, możemy otrzymać od banku kopię umowy zawartej przy zakładaniu konta bankowego. Tabela opłat i prowizji mBanku przewiduje za taką usługa opłatę w wysokości 15 złotych.

Opłaty związane z zamknięciem konta w mBanku

W tabeli opłat i prowizji oraz w regulaminie nie są przewidziane jakiekolwiek opłaty za zamknięcie rachunku bankowego. Zamawiając kopię umowy powinniśmy liczyć się z wydatkiem 15 złotych.

Dokumenty związane z zamknięciem konta w mBanku

Wniosek o zamknięcie konta

Likwidacja konta – pytania o odpowiedzi