Zamknięcie konta w IdeaBank

Informacje o IdeaBanku

Początki IdeaBanku sięgają lat dziewięćdziesiątych. Początkowo działał pod nazwą GMAC Bank Polska SA. Obecnie IdeaBank jest częścią grupy kapitałowej Getin Noble Bank SA – właściciela Getin Banku. Bank kieruje swoją ofertę głównie do małych przedsiębiorców. IdeaBank posiada również bogatą ofertę dla osób indywidualnych zawierającą takie produkty jak lokaty i konta osobiste.

Jak zamknąć konto w IdeaBanku?

Proces zamknięcia konta w IdeaBanku jest posty i przejrzysty. Zapoznać się z nią można m.in. w regulaminie prowadzenia kont dla klientów indywidualnych. To co najważniejsze i o czy należy wiedzieć:

 1. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej.
 3. Dostarczenie wypowiedzenia może odbyć się osobiście (w placówce IdeaBanku) bądź drogą korespondencyjną (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).
 4. Podpis na wypowiedzeniu powinien być zgody z wzorem zamieszczonym na karcie wzorów podpisów.
 5. Nie powinniśmy zapominać podczas składania dyspozycji zamknięcia konta o wskazaniu rachunku, na który zostaną przelane środki po upływie terminu wypowiedzenia. W przypadku nie wskazania w/w konta bank zastrzega sobie prawo do przelania wszystkich naszych pieniędzy na nieoprocentowany rachunek rozliczeniowy.
 6. Wypowiadając umowę o prowadzenie konta bankowego nie wolno zapominać o natychmiastowym o uregulowaniu wszystkich istniejących zobowiązań (np. w postaci kredytów, debetów, itp.).

  Opłata za zamknięcie konta w IdeaBanku

  Regulamin oraz tabele opłat i prowizji nie przewidują opłaty za odstąpienie od umowy.

  Dokumenty związane z likwidacją rachunku w IdeaBanku

  Regulamin prowadzenia rachunku

  Tabela Opłat i Prowizji dla konta idealnego

  Tabela Opłat i Prowizji dla konta oszczędnościowego